โรงงานและห้องปฏิบัติการของเรา

Philmecha-usonearth.

 
#410, Osong BI Center ของมหาวิทยาลัยเกาหลี
125, Osong saeng myung 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, ชุงช็อนบุง-โด, สาธารณรัฐเกาหลี